Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Európska značka kvality pre vydávanie Osvedčení o pôvode
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:22.02.2011 (3674x prečítané)

Európska značka kvality pre vydávanie Osvedčení o pôvode

Pracovná skupina colných odborníkov EUROCHAMBRES (Asociácia európskych obchodných a priemyselných komôr), ktorá sa stretla ešte v novembri 2008 potvrdila dôležitosť vytvorenia značky kvality pre vydávanie osvedčení o pôvode a dohodli sa na tomto označení.

V nadväznosti na mandát získaný na tomto zasadnutí a za použitia rovnakej pracovnej metódy, ktorá bola použitá na vytvorenie „EUROCHAMBRES Sprievodcu pre vydanie osvedčenia o pôvode, menšia komisia zložená zo zástupcov Belgicka, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a EUROCHAMBRES) v minulom roku pripravila zavedenie „Európskej značky kvality pre osvedčenia o pôvode.

Myšlienka mať takúto značku kvality môže byť užitočná nielen na rozlíšenie obchodných a priemyselných komôr od iných konkurentov, ale tiež na dosiahnutie väčšej a lepšej rozoznateľnosti vysokej úrovne a kvality ponúkaných služieb týchto obchodných a priemyselných komôr. Systém označenie kvality môže byť porovnaný so systémom vydávania ATA karnetov.

O čom je značka kvality?

Označenie bude zaručovať, že jednotlivé regionálne a miestne obchodné a priemyselné komory konajú v zhode s procesom kvality pri vydávaní osvedčení o pôvode. Na získanie označenia, zamestnanci každej obchodnej a priemyselnej komory musia byť plne vyškolení, pravidlá musia byť prijaté a audit musí byť vykonávaný národným certifikačným orgánom.

Ak tieto podmienky boli splnené, tak Komora:

 • stáva sa uznávaným partnerom programu kvality pri vydávaní osvedčení o pôvode,
 • objaví sa na zozname uznaných partnerov na webových stránkach EUROCHAMBRES,
 • môže používať logo na všetkých komunikačných materiáloch (hlavičkový papier, faktúry, špecializované brožúry, letáky, atď.).

Aké sú výhody značky kvality?

 1. pre firmy
  • pomáha im byť v súlade s EÚ a národnými colnými predpismi,
  • zvyšuje prijatie osvedčenia o pôvode tovaru v zahraničí,
  • uisťuje ich, že ich obchodná komora je plne zodpovedná za svoje rozhodnutia,
  • pomáha k štandardizácii služieb poskytovaných členom obchodných a priemyselných komôr,
  • posilní prijatie osvedčení o pôvode v zahraničí / v mieste určenia
 2. pre obchodné a priemyselné komory
  • pomáha im v ďalšom posilnení kvality a bezpečnostných noriem pri vydávaní osvedčení o pôvode,
  • pomáha im byť v zhode s novými pravidlami Európskej komisie a národnými colnými pravidlami,
  • umožňuje rýchlu implementáciu zmenených pravidiel, ktoré sa týkajú ako pôvodu tak dodávateľského reťazca,
  • umožňuje výmenu osvedčených postupov medzi Komorami,
  • pripravuje cestu pre budúce vydávanie plne digitálnych certifikátov o pôvode,
  • pomáha v boji proti podvodom

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej ÚnieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora