Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý
 
Riziká korupcie v medzinárodných obchodných transakciách
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:18.02.2013 (3041x prečítané)

SOPK sa od roku 2008 aktívne podieľa na plnení uznesení vlády SR č. 187 z 26. 3. 2008 k správe o plnení odporúčaní z 2. fázy hodnotenia Dohovoru OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách v SR tým, že pôsobí na zvyšovanie povedomia a etického podnikania členskej základne komory, ale i širšej podnikateľskej verejnosti v medzinárodných obchodných transakciách v súkromnom sektore a v obchodnej oblasti, najmä medzi podnikmi a podnikateľmi vyvíjajúcimi činnosť v zahraničí.

Na základe odporúčaní z 3. fázy hodnotenia Dohovoru OECD, ktoré boli predložené SR v roku 2012 Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo materiál na rokovanie vlády SR "Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku", v ktorom vláda SR odporúča predsedovi SOPK "zabezpečovať dôsledné informovanie podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich obchodnú činnosť na území SR o oznamovacej povinnosti o podozrení z trestných činov korupcie", dávame do pozornosti širokej podnikateľskej verejnosti:

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora