Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SME panel o vnútrozemskej vodnej doprave
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:26.03.2019 (630x prečítané)

Ste majiteľ plavidiel, kapitán lodí, člen posádky alebo iný zamestnanec na palube osobnej lode? Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov EÚ? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA. Vaše odpovede nám zasielajte do 17. apríla 2019.

Európska komisia - GR pre mobilitu a dopravu robí prieskum týkajúci sa vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ. Prieskum sa týka najmä 13 členských štátov (AT, BE, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, LU, NL, PL, RO, SK) a je súčasťou nezávislej externej štúdie. Štúdiu „Hodnotenie vplyvu možností digitálnych nástrojov pre vnútrozemskú vodnú dopravu“ začala Európska komisia v októbri 2018.

Všeobecným cieľom tejto štúdie je zvážiť možnosti politiky, ktoré znížia regulačné náklady pre podniky, členov posádky a orgány a zvýšia kapacity na presadzovanie právnych predpisov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT/VVD) s využitím zdokonalených nástrojov kontroly na zabezpečenie rovnakých podmienok.

Tento prieskum je zameraný na zhromažďovanie údajov, ktoré pomôžu definovať relevantné problémy, ktorým sektor v súčasnosti čelí, a na základe toho pochopiť ich budúci vývoj.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora