Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nová publikácia SOPK: Incoterms 2020
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:04.12.2019 (2146x prečítané)

Rast globálnej ekonomiky umožnil väčšine podnikov lepší prístup na celosvetové trhy než mali kedykoľvek predtým. Vďaka tomu sa dnes tovar predáva vo viacerých krajinách, vo väčších množstvách, vo väčšej rozmanitosti a rýchlejším tempom. Ale so zvyšovaním objemu a zložitosti globálneho obchodu rastie aj počet mož­ností vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov, keď nie sú kúpne zmluvy adekvátne uzavreté.

CIEĽ A CHARAKTERISTIKA novej publikácie

Aktuálne vydanie publikácie Pravidlá MOK Incoterms® 2020 o používaní domácich a medzinárodných obchodných podmienok sa zaoberajú týmit rizikami s cieľom uľahčiť medzinárodné obchodovanie. Odkaz na niektoré pravidlo Incoterms® 2020 v zmluve o predaji tovaru jasne definuje príslušné povinnosti zmluvných strán týkajúce sa otázok, ako sú riziko, náklady a zabezpečenie prepravy a colného prerokovania tovaru na vývoz/tranzit/dovoz, čím sa znižuje možnosť právnych komplikácií.

Odkedy MOK po prvýkrát kodifikovala súbor štandardných obchodných podmie­nok ako pravidlá Incoterms® v roku 1936, tieto globálne akceptované zmluvné štandardy pravidelne aktualizujú (1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010) tak, aby odrážali vývoj medzinárodného obchodu. Pravidlá Incoterms® 2020 venujú zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri pohybe tovaru, potrebe pružnosti pri poskytovaní poistného krytia podľa povahy tovaru a jeho prepravy, a požiadavke bánk na používanie palubného konosamentu (námorný nákladný list) pri určitých predajoch financovaných podľa pravidla FCA.

Pravidlá Incoterms® 2020 tiež ponúkajú jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu prezen­táciu všetkých 11 pravidiel so zrevidovanou jazykovou úpravou, rozšíreným úvodom a vysvetlivkami. Jednotlivé články sú usporiadané tak, aby lepšie vystihovali logiku obchodnej transakcie. Pravidlá Incoterms® 2020 sú tiež prvou verziou pravidiel MOK Incoterms®, ktorá je usporiadaná "horizontálne" a uvádza všetky podobné články spolu tak, aby mohli používatelia zreteľne vidieť rozdiely pri riešení kon­krétnych problémov v 11 pravidlách Incoterms®.

Rozsiahle odborné znalosti obchodného práva, ktoré MOK čerpá od medzinárod­nej členskej základne predstavujúcej všetky obchodné sektory a firmy všetkých veľkostí – zabezpečujú, že Incoterms® 2020 budú zodpovedať potrebám obchodu na celom svete.

Slovenské vydanie publikácie Pravidlá MOK Incoterms® 2020

MOK SLOVENSKO, združenie podnikateľských subjektov, ktorého poslaním je podpora a prezentácia činnosti Medzinárodnej obchodnej komory (ICC/MOK), Paríž (FR) na území Slovenskej republiky, je nadobúdateľom výlučnej licencie od ICC/ MOK na preklad, vydanie a šírenie autorského diela (ďalej len copyright) ICC Publication No 723 Incoterms® 2020, a práv na používanie označenia (logo) - INCOTERMS® na propagáciu a šírenie týchto medzinárodných výkladových pravidiel MOK, verzia r. 2020, na území Slovenskej republiky.

Už po tretíkrát (r. 2000, 2010 a 2020) MOK SLOVENSKO a SOPK majú spoločný vydavateľský zámer: preklad a vydanie publikácie ICC/MOK INCOTERMS® 2020 (bilingválne znenie v slovenskom a anglickom jazyku), pre potreby slovenskej podnikateľskej verejnosti v  januári 2020. Obe organizácie majú záujem na distribúcii predmetnej publikácie a organizácií následných odborných seminárov o Pravidlách INCOTERMS® 2020 na pomoc podnikateľským subjektom v lepšej orientácii v aktuálnom znení a správnej praxi uplatňovania medzinárodných obchodných pravidiel MOK v kúpnych zmluvách na tovar, v regiónoch SR na základe ich dlhoročnej vzájomnej spolupráce.

Objednávky na novú publikáciu

Nová publikácia (bilingválne znenie AJ+SJ) Pravidlá MOK Incoterms® 2020 obsahuje pôvodný oficiálny anglický text výkladových pravidiel MOK Incoterms® 2020 a jeho oficiálny slovenský preklad v zrkadlovom usporiadaní, v rozsahu 310 strán A5.

Objednávky novej bilingválnej publikácie Pravidlá MOK Incoterms® 2020, ktorá bude k dispozícií pre verejnosť od 15.01.2020 na Slovensku, je možné uplatniť na Útvare medzinárodnej spolupráce (ÚMS) SOPK (hromadné objednávky), a na regionálnych komorách (RK) SOPK, ktoré sídlia vo všetkých krajských mestách SR. Kontaktné údaje na RK SOPK sú na web stránke SOPK.

CIEĽOVÁ SKUPINA čitateľov

Odborná publikácie je určená pre manažérov medzinárodného obchodu, odborníkov z colnej praxe, logistike a zasieľateľstve, bankovníctve, študentov a iných účastníkov, ktorí realizujú alebo sa podieľajú na realizácii obchodných prípadov s tovarom na tuzemskom i medzinárodnom trhu.

Záväzná e-objednávka publikácie MOK Slovensko - INCOTERMS® 2020
Pravidlá ICC/MOK na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných podmienok
(bilingválna publikácia SVK+ENG, formát A5, 310 strán)
Objednávateľ - Firma
obchodné meno:
IČO:IČ DPH:
Objednávateľ - Zodpovedný pracovník:
Meno a priezvisko:
E-mail:
Č. telefónu:
Objednávateľ - Fakturačná adresa:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Predmet objednávky:
Objednávame si publikáciu Incoterms® 2020
(bilinguál. znenie, ang.-slov)
Počet kusov:
Členstvo v SOPK:naša firma je členom SOPK
cena za 1ks: 29,91€ bez DPH; 32,90€ s DPH
naša firma nie je členom SOPK
cena za 1ks: 40,91€ bez DPH; 45,00€ s DPH
Doručenie poštou
na adresu v SR:
cena (poštovné a balné):
1ks - 4ks: 4€
5ks - 8ks: 5€
9ks a viac: 7€

alebo osobný odber
bezplatne
Adresa na doručenie (vyplňte v prípade že je iná ako fakturačná adresa):

Slovenská republika

Zodpovedný za slov. vydanie: Ing. Juraj Knopp, CSc., ÚMS SOPK; č.tel.: 02/6241 1763; e-mail: juraj.knopp@sopk.sk

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora