Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SPOLOČNOSŤ INCHEBA REAGUJE NA KORONAVÍRUS VIACERÝMI EKONOMICKÝMI OPATRENIAMI
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:17.04.2020 (413x prečítané)

Najväčšie slovenské výstavisko Incheba, člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, reaguje na koronavírus prijatím viacerých ekonomických opatrení

Zákaz organizovať hromadné podujatia môže mať na segment výstavníctva až devastačné následky. Podľa Európskej aliancie výstavníckeho priemyslu združujúcej 400 európskych výstavníckych spoločností a organizátorov veľtrhov a výstav presahujú ekonomické škody spôsobené zákazom organizovať veľtrhy a výstavy sumu 6 miliárd eur.

Pandémia koronavírusu bude mať na Slovensku obrovské ekonomické dôsledky, ktoré popri viacerých odvetviach ekonomiky výrazne zasiahnu aj segment výstavníctva. Zákaz organizovať hromadné podujatia mal na fungovanie najväčšieho slovenského výstaviska okamžitý vplyv a viedol k pozastaveniu všetkých príjmov nielen z organizovania veľtrhov a výstav, ale aj z usporadúvania kultúrnych a spoločenských podujatí a z prenájmu priestorov. Incheba sa v snahe minimalizovať výrazné škody rozhodla vynaložiť hospodársky zisk minulého roka na ďalšiu činnosť a zároveň plánuje výrazne obmedziť prostriedky určené na fungovanie orgánov vedenia spoločnosti.

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, ktorý bol účinný už od 10. marca a od 24. marca bol predĺžený až do odvolania, prišiel v čase najväčších a najdôležitejších výstavných podujatí Incheby. Medzinárodné výstavy Motocykel a Boat Show, medzinárodné veľtrhy stavebníctva a energetickej efektívnosti Coneco a Racioenergia, bratislavský Autosalon či medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB patria medzi nosné a návštevnícky najobľúbenejšie. Zároveň sa nemôžu konať ani ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia, v ktorých Incheba vystupuje ako prenajímateľ priestorov. Kým príjmy spoločnosti sú už od polovice marca nulové, Incheba si musí naďalej plniť svoje finančné povinnosti voči zamestnancom a svojim partnerom.

„Uvedomujeme si, že prvoradou úlohou kompetentných orgánov je chrániť životy a zdravie našich občanov a všetky prijaté opatrenia chápeme a rešpektujeme. Zároveň však veľmi citlivo vnímame masívne ekonomické dosahy týchto rozhodnutí. V tejto súvislosti sme sa rozhodli konať a vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sme toto náročné obdobie dokázali preklenúť,“ uviedli Alexander Rozin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Incheba, a Peter Mihók, predseda dozornej rady spoločnosti s tým, že hospodársky zisk minulého roka bude využitý na uskutočnenie veľtrhov a výstav v náhradných termínoch, na ďalšiu organizáciu podujatí a celkové zabezpečenie fungovania spoločnosti.

Zdroj článku: SOPK, Útvar informatiky a komunikácieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora