Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ohlasy zo sveta na udelenie Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2019 predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.07.2020 (348x prečítané)

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a čestný predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók sa koncom júna stal alureátom „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019, ktorú mu udelil Medzinárodný mierový výbor. Stal sa v poradí pätnástym laureátom „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a štvrtým zo Slovenskej republiky.

Na slávnostnom zhromaždení Neformálneho ekonomického fóra Hospodársky klub si okrem tohto ocenenia prevzal aj cenu ako víťaz ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti, a to už tretí rok po sebe.

Tieto ocenenia sa stretli s uznaním kolegov Petra Mihóka v medzinárodných štruktúrach. Veď vo vedení Medzinárodnej obchodnej komory pôsobí prakticky 20 rokov. S gratuláciami sa ozvali predstavitelia obchodných komôr z rôznych končín sveta. Tu sú prvé z nich:

Drahý Peter,
v mene Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a v mene predsedu Svetovej komorovej federácie Ti chceme zagratulovať k získaniu titulu laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015 “ a k už tretiemu víťazstvu v ankete „Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky“.
Tieto uznania sú vzdaním holdu Tvojmu vedeniu Svetovej komorovej federácie a jej úspechom dosiahnutým počas týchto rokov. Prinášajú inšpiráciu pre nás všetkých.
Myšlienka, že „podpora hospodárskej spolupráce a spravodlivý a primeraný dialóg medzi štátmi sú najlepším prostriedkom na zabezpečenie mieru“, je skutočne v srdci DNA a každodenného poslania Medzinárodnej obchodnej komory.
Tešíme sa na spoločné pokračovanie v tejto ceste aj do budúcnosti.
Medzitým Ti prajem príjemné dovolenkové obdobie.
Julian Kassum
riaditeľ
globálne partnerstvo & rozvoj
Svetová komorová federácia Medzinárodnej obchodnej komory
Drahý Peter,
úprimne Ti gratulujem k získaniu titulu laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019. Určite to je pre Svetovú komorovú federáciu Medzinárodnej obchodnej komory a pre nás všetkých „spoluhráčov“ pod Tvojím vedením veľká česť. Som hrdý, že som Tvoj kolega. Dúfam, že sa čoskoro stretneme.
Kok Seng Vong
člen Generálnej rady WCF
a podpredseda Obchodnej komory Macao
V mene mojom a v mene pána Mihaia Darabana, prezidenta Obchodnej a priemyselnej komory Rumunska, prosím, odovzdajte naše srdečné gratulácie pánovi Mihókovi.
Veľmi si ceníme jeho úsilie o rozvoj obchodných komôr a hospodárskeho prostredia a sme veľmi šťastní, že získal tieto ocenenia.
Ec. PhD. Mihai Ivascu
poradca prezidenta
Obchodná a priemyselná komora Rumunska
Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu správu. Je cťou mať v našej organizácii takého lídra, akým je Peter Mihók. Gratulácia za všetko, čo dokázal!
Sebastián Ferrari
generálny kordinátor
Medzinárodná obchodná komora Argentína
Drahý Peter, priateľ, gratulujem!
Veľmi rád počujem, že si získal tieto dve ocenenia: titul laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015 “ za rok 2019 a tiež „ Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky“. Vďaka niekoľkým rokom spolupráce s Tebou verím, že si zaslúžiš obidve tieto veľmi dôležité tituly a ocenenia.
Rona Yircali
predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v rokoch 2006 –2012
Vážený pán predseda,
príjmite, prosím, moje najsrdečnejšie blahoželanie k získaniu titulu laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019, ako aj k oceneniu „Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky“. Tieto ocenenia sú skromným opisom Vašich úspechov a oddanosti rozvoju podnikania na Slovensku a v medzinárodnom spoločenstve.
Sme na Vás veľmi hrdí. Prajeme Vám do budúcnosti ešte väčší úspech a prosperitu, ako aj zdravie a mier s ohľadom na dnešný svet.
Lu Jianzhong
predseda Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty
Drahý Peter,
príjmite, prosím, moje srdečné blahoželanie k získaniu titulu laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019 od Medzinárodného mierového výboru združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub. Chcel by som Vám tiež zablahoželať k tomu, že ste už po tretí raz získali ocenenie „Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky“.
Keď som s Vami pracoval počas mojich rokov v rámci Svetovej komorovej federácie, pozoroval som, že kvalita, pokora, úprimnosť, tvrdá práca a priateľské vzťahy s ľuďmi sú tým, čo robí rozdiely. Nepochybne ste žiarivou, pokojnou osobnosťou a všetka Vaša transformačná mierová práca s ľuďmi pomôže podporiť všestranný pokrok v civilizácii.
Ešte raz vyjadrujem svoje hlboké uznanie a želám vám veľa úspechov vo Vašej práci.
Mahendra Sanghi
bývalý podpredseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory
Milý Peter,
chceli by sme Ti srdečne zablahoželať k udeleniu titulu laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019! Ako predseda Svetovej komorovej federácie v rokoch 2012 až 2019 si urobil veľa pre porozumenie medzi krajinami a kultúrami. Neúnavne si cestoval, navštevoval mnoho krajín a skutočne si si túto dôležitú cenu zaslúžil.
Medzinárodná hospodárska spolupráca pre Teba bola a stále je mimoriadne dôležitá a úspešná spolupráca je založená na pokračujúcom osobnom dialógu. Trvalo udržateľný hospodársky úspech je základom mierového spolužitia národov. Chceli by sme Ti znova zablahoželať a vysloviť vďaku za Tvoje nepretržité úsilie.
Richard Schenz, predseda Max Burger-Scheidlin, Executive Director
Medzinárodná obchodná komora Rakúsko
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora