Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Stanovisko SOPK k výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:05.08.2020 (377x prečítané)

Po oboznámení sa s medializovanou výzvou Klubu 500 jej Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) z vecného hľadiska vyjadruje plnú podporu.

V súčasnom období pokračujúcej koronakrízy je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru v najhoršej situácii v rámci krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami Európskej únie. Ak nezachytíme konkurenčný vlak teraz, kedy máme ešte šancu ekonomike pomôcť, môže sa stať – a informácie a doterajšie skúsenosti firiem – členov SOPK tomu nasvedčujú –, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná.

Pacienta treba liečiť ihneď, keď poznáme diagnózu, nečakať až do momentu, kedy ho bude potrebné resuscitovať, lebo už môže byť neskoro.

Myslíme si, že v súčasnej situácii akékoľvek mediálne prestrelky a dokazovanie si svojej pravdy pred mikrofónmi situáciu nevyriešia. Je potrebné sadnúť si bez emócií, s chladnou hlavou za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny na prospech všetkých, aby sme sa na záver nedelili na víťazov a porazených.

Chceme nadobudnúť presvedčenie, že sme urobili maximum v rámci možností.

SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi vládou a podnikateľskou sférou.

Text výzvy Klubu 500, ku ktorému SOPK vydala svoje stanovisko (21.7.2020):
Výzva premiérovi Matovičovi, aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných mie

Ak štát nenavýši pomoc pre firmy, budú nútené masovo prepúšťať. Klub 500 združuje zamestnávateľov s viac ako 30 000 zamestnancami a podľa prieskumu je len medzi členmi Klubu 500 priamo ohrozených viac ako 5 000 pracovných miest, čo je viac ako 15% zamestnancov. Slovensko čelí najväčšej kríze od druhej svetovej vojny a podnikom už dochádza dych. Hoci niektorí ministri prišli s návrhmi na navýšenie pomoci pre zamestnávateľov, vláda na čele s Igorom Matovičom ich napokon neprijala. Klub 500 preto vyzýva premiéra, aby rešpektoval programové vyhlásenie svojej vlády a neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest.

Slovensko sa nachádza v mimoriadne ťažkom období po prvej vlne koronakrízy. Koronakríza je objektívny faktor a nikoho z nej nemožno viniť. Európska únia, aj keď reagovala s dvojmesačným oneskorením, vyčlenila obrovský balík finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti, a zároveň umožnila členským krajinám použiť na záchranu pracovných miest aj nevyužité prostriedky zo štrukturálnych fondov. Slovenskej republike tak schválila pomoc v objeme cca 5 mld. eur na udržanie pracovných miest a na podporu ekonomiky. Kým v západných krajinách vyčlenili vlády v rámci štátnej pomoci rádovo niekoľko tisíc eur na obyvateľa (v Nemecku 14 400 eur), na Slovensku to je necelých 1 000 eur. Slovenská vláda aj z toho mála, ktoré vyčlenila, bola schopná vyčerpať len približne 500 miliónov a Slovensko doteraz vynaložilo len približne 91 eur na obyvateľa. Napriek  tomu, že Slovensko má k dispozícii voľné prostriedky, narážajú zamestnávatelia na nevôľu premiéra, ktorý opakovane zablokoval návrhy ministrov na navýšenie príspevkov pre potreby záchrany domáceho priemyslu a ekonomiky.

„Klub 500 preto vyzýva premiéra Igora Matoviča, aby bral  do úvahy situáciu, v akej sa podniky  ocitli po prvej vlne pandémie, a zároveň konal v súlade s programovým vyhlásením, v ktorom sa vláda zaviazala podporovať domáci priemysel. Máme vedomosť, že na rokovanie vlády bol opakovane predložený návrh na navýšenie podpory, ktorý bol však zo strany predsedu vlády zamietnutý. Koalícia by mala opustiť diskusiu o všetkých podružných témach a venovať sa prioritne riešeniu dopadov koronakrízy. Je potrebné si uvedomiť, že nik iný ako súkromný sektor nenapĺňa a dobudúcna nenaplní štátny rozpočet. Naviac aj podľa minulotýždňového vyhlásenia podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča má Slovenská republika k dispozícii dostatok zdrojov na podporu ekonomiky a na záchranu pracovných miest“ hovorí predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Aktuálna výška príspevkov štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca, konkrétne od 11 % – do 35 % celkových osobných nákladov, čo nepokrýva ani len výšku povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávatelia združení v Klube 500 preto opakovane vyzývajú vládu na čele s Igorom Matovičom, aby zdvojnásobila kompenzáciu až na maximálnu výšku 1 100 eur  na zamestnanca a spätne doplatila príspevok za mesiace od začiatku vypuknutia krízy. Výška príspevku by sa tak v závislosti od veľkosti prepadu tržieb konkrétnej firmy pohybovala od 23 % až do 72 % celkových osobných nákladov. V prípade, ak vláda nepristúpi k navýšeniu prostriedkov pre udržanie pracovných miest, budú zamestnávatelia nútení v mesiacoch august a september rušiť pracovné miesta, ktoré boli dlhodobo obsadené skúsenými a zaškolenými pracovníkmi.

„Najmä v druhom polroku 2020 potrebujeme vynaložiť maximálne prostriedky, vrátane rezerv, na zachovanie zamestnanosti a chodu firiem. Bez výraznejšej štátnej podpory firmy nedokážu udržať súčasný počet zamestnancov a budú nútené prepúšťať. Klub 500 združuje zamestnávateľov s viac ako 30 000 zamestnancami a podľa prieskumu len medzi členmi je priamo ohrozených viac ako 5 000 pracovných miest, čo je viac ako 15 % zamestnancov. Ak vychádzame zo stavu ekonomiky, kde je 1,9 mil. ľudí zamestnaných v súkromnom sektore, pri optimistickom predpoklade, že sú ohrozené len 3 % pracovných miest, ide celkovo o takmer 60 000 pracovných miest. Medziročný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol totiž v máji najväčší v EÚ, a to 33,5 %,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Nezamestnanosť na Slovensku pritom od marca kontinuálne rastie. Podľa Klubu 500 je preto efektívnejším riešením pomôcť firmám udržať zamestnanosť, ako neskôr po skončení krízy opätovne štartovať výrobu a hľadať kvalifikovanú pracovnú silu. Klub 500 je pripravený so svojimi odbornými kapacitami pomôcť pri príprave argumentov a podkladov a diskutovať o  situácii v slovenských priemyselných firmách.

„Európska komisia umožnila v prvom kole vynaložiť len v balíčku prvej pomoci vyše 1,3 miliardy eur na záchranu pracovných miest. Nejedná sa pritom o prostriedky štátneho rozpočtu, ale o nečerpané prostriedky z fondov Európskej únie, ktoré  ak nevyčerpáme, budeme ich musieť vrátiť späť do rozpočtu EÚ. Preto je rozumnejšie navýšiť súčasnú výšku pomoci a efektívne chrániť pracovné miesta skôr, ako bude neskoro, keďže má štát momentálne k dispozícii dostatok zdrojov,“ dodáva podpredseda Klubu 500, Jozef Dušan Hric.

Klub 500 preto verí, že premiér vypočuje svojich ministrov a zamestnávateľov a prestane opakovane blokovať  opatrenia na záchranu pracovných miest. A taktiež, že vláda pod jeho vedením začne efektívne a systematicky nakladať s dostupnými financiami práve v čase, keď to Slovensko najviac potrebuje.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora