Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Obavy SOPK z návrhov na riešenie súčasnej pandemickej situácie
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:21.10.2020 (981x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora vníma zámer celoplošného testovania na COVID-19 z pohľadu ekonomiky Slovenskej republiky ako vrcholne rizikový a z pohľadu riešenia situácie v oblasti zdravia ako nedomyslený bez riadneho manuálu postupnosti krokov, pokiaľ ide o situáciu po testovaní.

Je treba konštatovať, že pravdepodobne v doterajšej histórii Slovenska nebola takáto rozsiahla akcia dotýkajúca sa každého občana pripravovaná v takom utajení, v takom úzkom kruhu, bez konzultácie s tými, ktorých sa životne dotýka, okrem iných oblastí aj hospodárskej sféry. Navyše ani dnes, niekoľko dní pred jej uskutočnením, nie sú jasné viaceré kroky, ako bude prebiehať. Mení sa napríklad zamýšľaný prístup k tým, ktorí sa testu nehodlajú alebo nebudú môcť zúčastniť, navrhované sankcie sú s vysokou mierou pravdepodobnosti za hranou ústavnosti a menia tým ohlasovanú dobrovoľnosť celej akcie na povinnosť.

V prípade, že by testovanie bolo diskutované okrem iného aj s predstaviteľmi hospodárskej sféry, zrejme by sa zvažoval jeho regionálny rozsah a s vysokou pravdepodobnosťou by bol zvolený takýto postup – oveľa menej nákladný a s výrazne miernejšími dopadmi na našu ekonomiku. Testovanie v jednom, prípadne dvoch regiónoch by umožnilo získať dostatočne reprezentatívne výsledky. Keďže sa pripravuje drahý a veľmi náročný prieskum, chýba verejnosti odpoveď na zásadnú otázku: pri akom percente pozitívnych testov sa vyvodia závery a aké budú. Napríklad, ak sa zistí, že pri 50 % zúčastnených občanov bola identifikovaná infekcia napríklad u menej ako 10 % zúčastnených, tak sa nebudú zavádzať ďalšie závažnejšie opatrenia? Alebo – ak toto percento prekročí 20 %, tak uzavrieme ekonomiku? Zoberieme do úvahy aj podiel bezpríznakových ochorení? Zámery vlády po získaní údajov z testov neboli zverejnené a už vôbec neboli diskutované v odbornej verejnosti. Z toho mála informácií je zrejmé, že občania, u ktorých sa zistí COVID-19, pôjdu do karantény a zrejme nasledujúcich 10 dní neprídu na pracovisko. Podľa doteraz zverejnených údajov je možné odhadnúť, že testy u až cca 10 % účastníkov budú pozitívne. Čo je odhadom pri 50-percentnej účasti testovaných asi jedna desatina z cca 1 milióna. Do práce tak nenastúpi 100-tisíc pracovníkov a to neberieme do úvahy, že do karantény budú musieť nastúpiť rodinní príslušníci žijúci v spoločných domácnostiach.

Zmätok do tejto úvahy zavádzajú navyše meniace sa vyhlásenia, keď podľa ich poslednej verzie tí, ktorí sa nezúčastnia testovania, budú musieť zostať 10 dní v domácej karanténe. To by znamenalo výpadok cca 1 milión pracovných síl. Čiže v praxi už takmer dokonalé vypnutie ekonomiky minimálne v danom období. Tu je už úplne zbytočné konkretizovať dopady na jednotlivé podniky, činnosť živnostníkov, pôdohospodárstvo. Možno tu je aj odpoveď na otázku, ako sa bude postupovať po skončení testovania ďalej. Tu už nebude treba uzatvárať ekonomiku, ona už uzatvorená bude.

Celoplošným testovaním sa vraj chceme vyhnúť celoplošnému uzavretiu krajiny, ale práve jeho prostredníctvom k nemu spejeme. Keď má byť projekt úspešný, musí mať kredibilitu, ak ju nemá, je odsúdený nielen na neúspech, ale aj na blamáž.

Život a zdravie sú nepochybne najvyššie hodnoty, ale život bez nádeje, bez perspektívy stráca na svojej príťažlivosti. Život je postavený na určitých hodnotách a tou najvyššou je sloboda. Keď ju ľuďom berieme, tak im berieme aj podstatu ich bytia. História ľudstva je prakticky kontinuálnym bojom za slobodu človeka, komunity či národov. Život bez slobody je len prežívaním a často aj utrpením.

Vážme si zodpovednosť veľkej väčšiny našich občanov a firiem počas celého doterajšieho obdobia pandémie a vyjadrime im za to aj vďaku. Aj preto doterajší dopad na zdravie a ekonomiku nebol taký negatívny, ako sa v počiatočnom období ukazovalo. Súčasný stav však už hrozí výrazným znižovaním ekonomického potenciálu krajiny a jej konkurenčnej schopnosti do budúcnosti. Rizikom je tiež rast platobnej neschopnosti firiem a zhoršenie situácie na trhu práce.

Konáme nesystémovo, bez jasnej filozofie. Jednoducho nám chýba manuál krokov a opatrení, ktorý sme mali za obdobie od mája do októbra pripraviť a hlavne ho odkonzultovať s odborníkmi, lekármi, ale aj predstaviteľmi podnikateľských inštitúcií. Výsledkom zanedbania je súčasná situácia, ktorá začína byť ešte neprehľadnejšia ako tá, ktorú sme zažili v marci a apríli.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora