Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
OZNÁMENIE SOPK o úprave poskytovania colno-certifikačných služieb na ÚMS SOPK v dôsledku II. vlny pandémie COVID-19
Kategória: Informácie Vydané dňa:07.01.2021 (391x prečítané)

Rozhodnutím predsedu SOPK č.1/21 zo dňa 01.01.2021 o úprave pracovného času pracovníkov SOPK počas núdzového stavu v dôsledku II. vlny pandémie COVID-19 v období od 01.01.2021 do 24.01.2021 je nariadená práca z domu, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich vydávanie dokladov potrebných pre bezpodmienečnú realizáciu zahranično-obchodných operácií (t.j. osvedčení o pôvode - ONP, osvedčení o voľnom obchode – MFSC a FMC do Alžírska, osvedčení o vyššej moci - CFM; resp. vidovanie (Seen) obchodných dokladov / faktúry, kontrakty, žiadosti o víza atď./).

V zmysle tohto opatrenia, Útvar medzinárodnej spolupráce (ÚMS SOPK), so sídlom v budove Incheby, 15. poschodie, Viedenská cesta 5-7, Ba – Petržalka, bude v uvedenom období prijímať výhradne elektronické podania žiadosti o vydanie osvedčení/ vidovanie dokladov, vrátane podporných dokladov, a to:

  1. Žiadosti o vydanie ONP/CO cez portál onp.sopk.sk – (e-ŽoV ONP/CO)
  2. Žiadosti o vidovanie obchodných dokladov e-poštou (email) na adresu: jela.bielikova@sopk.sk + originál dokladu doporučenou poštou na adresu (Grosslingová 4, 816 03 Bratislava);
  3. Žiadosti o vydanie MFSC, FSC a FMC do Alžírska e-poštou (email) na adresu: juraj.knopp@sopk.sk;
  4. Žiadosti o Osvedčenie o vyššej moci /Certificate of Force Majeure (CFM) e-poštou na adresu: juraj.knopp@sopk.sk.

Následné prevzatie originálu osvedčení/ resp. vidovaných dokladov žiadateľom na ÚMS SOPK bude v nasledujúcom režime:

  • Vystavené osvedčenia ONP/CO, MFSC a OVM pre bratislavské podniky a organizácie je možné si prevziať osobne na ÚMS SOPK (Incheba, 15.p, Viedenská cesta 5-7, Ba-Petržalka) po tlf dohovore s pracovníkom ÚMS SOPK, a to len v pondelok až štvrtok v čase od 11:00 do 12:00 hod. Platba poplatkov v hotovosti za osvedčenie/vidovanie je vtedy možná do pokladnice SOPK.
  • Vystavené osvedčenia ONP/CO, MFSC a OVM pre mimo bratislavské podniky a organizácie budú, po zaplatení zálohovej faktúry (ZFa) za poplatok za osvedčenie/ vidovanie + kuriéra+ DPH, zaslané SOPK poštovým kuriérom na adresu žiadateľa.

Takto upravený režim služieb ÚMS SOPK je v platnosti od 01.01. do odvolania.

Ďakujeme za porozumenie a dodržiavanie predpísaných hygienických opatrení a času na poskytovanie colno-certifikačných služieb ÚMS SOPK počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19.

Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora