Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Rokovania o vytvorení samostatného subregiónu TATRY
Kategória: Informácie Vydané dňa:12.01.2021 (161x prečítané)

Tatry – významný medzinárodný subregión

Koncom januára 2021 by sa malo uskutočniť rokovanie signatárov iniciatívy ôsmich obchodných komôr z pohraničia Slovenska a Poľska s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Aspoň tak to naznačuje predbežná komunikácia s kompetentnými. Rokovania s inštitúciami na regionálnej i národnej úrovni v Poľsku sa už uskutočnili. Cieľom je vytvoriť samostatný medzinárodný subregión TATRY.

Ešte 17. septembra 2020 v Liptovskom Mikuláši na Kongrese Združenia Euroregión Tatry podpísalo päť poľských hospodárskych komôr (Poľsko-slovenská, Krakovská, Sadecká, Novotarská a Tatranská) a tri slovenské obchodné komory (Slovensko-poľská obchodná komora, Prešovská regionálna komora SOPK a Žilinská regionálna komora SOPK) Iniciatívu o podporu medzinárodného subregiónu TATRY v procesoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (fondov EÚ) v rozpočtovom období 2021 – 2027. Na druhý deň ju poslali predsedovi vlády SR, dotknutým ministerstvám a regionálnym samosprávam.

Ochrana Tatier
Motívom iniciatívy je, že posledných 30 rokov sa ochrana a rozvoj slovensko-poľských Tatier realizuje nejednotne, nekoordinovane a nekoncepčne, čo im viac škodí ako pomáha. Ak tento prístup nezmeníme, Tatry neochránime a ani nezabezpečíme ich trvalo udržateľný rozvoj.

Iniciatíva navrhuje medzinárodný subregión TATRY realizovať v rámci fondov EÚ ako pilotné územie (pilotný projekt) v súlade s Rámcovým dohovorom o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) siedmich signatárskych krajín. Mal by sa vytvoriť samostatný medzinárodný subregión TATRY so spoločnou subregionálnou Radou partnerstva a jednotnou subregionálnou stratégiou ich ochrany a rozvoja.

Tatry sú významný a špecifický medzinárodný geografický subregión patriaci trom regiónom, dvom členským štátom a jednej EÚ, ktorého ochranu a rozvoj nie je možné realizovať bez aktívneho a dominantného pričinenia vlád, dotknutých ministerstiev a príslušných samosprávnych krajov na poľskej i slovenskej strane. Platná európska legislatíva (Kódex správania a ďalšie predpisy) nabáda členské krajiny EÚ k vytváraniu medzinárodných subregiónov a integrovaných subregionálnych investícií v procesoch čerpania fondov EÚ.

Rokovania áno i nie
V Poľsku národná i regionálna úroveň so signatármi o Iniciatíve aktívne oficiálne komunikujú a spolupracujú. Na Slovensku regionálna a miestna úroveň komunikujú neformálne so signatármi a podporujú Iniciatívu, uskutočnili sa osobné stretnutia s vedeniami Prešovského aj Žilinského samosprávneho kraja, rokovania s vedením Tatransko-Podtatranského ZMOSu, EZÚS TATRY S R.O. i viacerými mestami a obcami regiónu. Signatári Iniciatívy, ako významní národní i regionálni socioekonomickí partneri požiadali o stretnutie ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú a štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého. Na oficiálne stanovisko ministerstva stále čakajú. Sľubne pre nich vyzerá zatiaľ predbežný termín rokovania – koniec januára.

Neformálne závery všetkých doterajších stretnutí hovoria o tom, že Iniciatíva je dobrým základom jediného reálného, múdreho, zodpovedného a efektívneho spôsobu, ako Tatrám zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj z pohľadu životného prostredia, infraštruktúry a tiež cestovného ruchu. Zároveň sa však na všetkých stretnutiach konštatovalo, že bez aktívnej líderskej a koordinátorskej účasti príslušných národných autorít je táto Iniciatíva nerealizovatelná. V 1. polovici roka 2021 sa totiž budú schvaľovať pravidlá a procesy pre efektívne a funkčné čerpanie fondov EÚ na najbližších takmer 10 rokov.

Je to výzva
Tatry sú súčasťou našej štátnej hymny, máme ich v štátnom znaku i na vlajke. Bez jednotných pravidiel a spoločných integrovaných investícií Tatry zostanú v kúte troch administratívnych regiónov bez jednotnej koncepcie a stratégie ich ochrany a rozvoja. Tento zámer sami nezrealizujú podnikatelia, samospráva a ani Slovensko, resp. Poľsko, tento zámer je realizovateľný výlučne spoločne a s podporou Európskej únie. Je to výzva a jedinečná príležitosť pre našu generáciu začať novú etapu spoločného rozvoja Tatier a zanechať tak unikátne a zmysluplné dedičstvo budúcim generáciám.


Jozef Hrobák, podpredseda Predstavenstva Prešovskej regiionálnej komory SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora