Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Plán obnovy a odolnosti SR – priebeh štvrtého okrúhleho stola „Zdravotníctvo“ 17. marca 2021
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:15.03.2021 (112x prečítané)

Termín: 17. 3. 2021, 9:00 hod. – 12:00 hod.

Počet účastníkov okrúhleho stola: cca 66

Vecné zhodnotenie okrúhleho stola:

Vzhľadom na krátkosť času (cca 3 hodiny) a veľký počet účastníkov nebolo možné predstaviť a prezentovať všetky pripomienky a návrhy. K predloženému „Plánu obnovy a odolnosti SR“ a v nadväznosti aj na jednotlivé diskusie účastníkom predkladáme nasledovné stanovisko a návrhy:

1. K návrhu: Výstavba nových nemocníc – tu zastávame názor radšej rekonštruovať a modernizovať už existujúce nemocnice s dobou realizácie: „ihneď“, než realizovať výstavbu nových nemocníc, a to vzhľadom na dlhú dobu prípravy, tendrovania a výstavby nemocníc, ktorá predstavuje v priemere cca 6 – 8 rokov. Za túto dobu už je projekt zastaralý a časová strata je 6 – 8 rokov.

2. Pripraviť a okamžite spustiť celonárodný screening obyvateľstva na ochorenia kardiovaskulárne a onkologické, a to na základe DNA. Keďže najväčšia úmrtnosť na Slovensku v súčasnosti je spôsobená práve kardioochoreniami a onkologickými ochoreniami.

3. V rámci zvyšovania boja proti onkologickým chorobám navrhujeme vybudovať 3 protónové pracoviská na liečbu onkopacientov (Bratislava, Banská Bystrica, Košice).

4. Zamerať sa na dlhodobé zvyšovanie počtu pracovníkov v zdravotníctve (zdravotné sestry, lekári). Pripraviť program rôznych benefitov, aby lekári a zdravotné sestry neodchádzali/nemigrovali do iných krajín, ako je Česko, Nemecko, Rakúsko. Ako benefity navrhujeme: nájomné byty, finančnú motiváciu či rôzne formy vzdelávania.

5. Na ministerstve zdravotníctva vytvoriť samostatné oddelenie, ktoré bude sledovať vývoj vo svete v oblasti najnovších trendov či už liečenia, operácií, liekov, alebo zdravotníckej techniky a okamžite tieto nové skutočnosti implementovať do zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vypracoval: Pavol Antalič, predseda Slovensko-čínskej podnikateľskej rady a člen predstavenstva

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora