Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.06.
2021
Zvolanie pracovného Zhromaždenia delegátov SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.03.2021 (195x prečítané)

Na základe § 9, ods. 4 zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov schválilo Predstavenstvo SOPK návrh na zvolanie pracovného Zhromaždenia delegátov SOPK dňa 15. júna 2021 v Bratislave s týmto programom:

Registrácia delegátov: 09.00 – 09.30 hod.
Program rokovania: 09.30 - 11.30 hod.

 1. Otvorenie, zmeny v orgánoch SOPK, kontrola uznesení
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Kooptácie do Zhromaždenia delegátov SOPK
 4. Výročná správa SOPK za rok 2020
 5. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2020
 6. Správa Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2020
 7. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2021
 9. Informácia k príprave volieb do orgánov komory pre 7. volebné obdobie
 10. Diskusia
 11. Schválenie návrhu uznesenia a komuniké
Recepcia 11.30 – 13.30 hod.

Miesto rokovania: Bratislava, Hotel Falkensteiner

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora