Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Vedenie SOPK rokovalo s premiérom Eduardom Hegerom
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:03.05.2021 (79x prečítané)

Na základe pozvania predsedu vlády SR Eduarda Hegera sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie predsedu vlády s predstaviteľmi Výkonného výboru SOPK vedeného predsedom SOPK Petrom Mihókom.

Predmetom rokovania bol Plán obnovy a odolnosti. Predstavitelia SOPK vyjadrili svoje kritické názory spojené s jeho prípravou a prezentáciou. Predseda vlády vysvetlil podmienky, ktoré bolo potrebné v procese prípravy Plánu obnovy a odolnosti zohľadniť a akceptovať. Apeloval a požiadal o podporu SOPK pri čerpaní fondov EÚ, ktoré zostali nevyužité z prechádzajúceho obdobia, ako aj nových zdrojov v rámci Partnerskej dohody, ktoré spolu predstavujú cca 23 mld. eur. Obe strany sa zhodli a skonštatovali, že na efektívnejšie a pružnejšie čerpanie je nevyhnutné vykonať viacero legislatívnych krokov v oblasti stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní atď. Zhodli sa tiež na potrebe vyhnúť sa tzv. „goldplatingu“, ktorý vytvára prekážky pri čerpaní eurofondov.

V ďalšej časti rokovania predstavitelia SOPK apelovali na predsedu vlády, aby legislatívny proces prebiehal štandardne vrátane riadneho pripomienkového konania v oblastiach, ktoré nie sú zasiahnuté pandemickou situáciou, minimalizáciou poslaneckých návrhov a prílepkov k zákonom.

Pre ďalší rozvoj Slovenska je potrebné prijať dlhodobú víziu Slovenska, ktorá bude záväzná pre jednotlivé vlády, ktoré vzídu po parlamentných voľbách. Na záver zástupcovia SOPK prijali ponuku premiéra na priamu komunikáciu s Úradom vlády SR týkajúcu sa problémov a zistení vytvárajúcich prekážky v podnikateľskom prostredí.


Zdroj foto: Úrad vlády SR


Zdroj foto: Úrad vlády SR
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora