Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý
 
Zhromaždenie delegátov SOPK – per rollam
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.05.2021 (108x prečítané)

Na základe aktuálnej situácie a v súlade s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu rozhodlo Predstavenstvo SOPK svojím uznesením č. 183/3/2021 z 4. marca 2021,že v prípade, ak aktuálne epidemiologické opatrenia nedovolia organizáciu zasadaní prezenčne, uskutoční sa „per rollam“.

V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím Predstavenstva SOPK sa Zhromaždenie delegátov SOPK, plánované na utorok 15. júna 2021, neuskutoční prezenčne vo Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.

V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím Predstavenstva SOPK sa hlasovanie o materiáloch na Zhromaždenie delegátov SOPK uskutoční per rollam.

Body rokovania:

  1. Výročná správa SOPK za rok 2020
  2. Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2020
  3. Správa Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2020
  4. Návrh plánu aktivít SOPK na rok 2021
  5. Návrh rozpočtu SOPK na rok 2021
  6. Postup pri príprave volieb do orgánov komory pre 7. volebné obdobie
  7. Návrh uznesenia

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora