Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Príhovor predsedu SOPK
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:03.12.2020 (71x prečítané)

Vážení členovia SOPK, milí priatelia,

koronavírus ovplyvnil negatívne globálnu ekonomiku, narušil globálne reťazce a zvýšil zraniteľnosť jednotlivých firiem, štátov, zoskupení či celého globálneho systému. Ukázalo sa, že ani najvyspelejšie krajiny neboli na takúto, a možno povedať, že na akúkoľvek krízu takéhoto rozsahu pripravené, nemáme vytvorené mechanizmy, ako sa chrániť, správať a reagovať. Väčšina nadnárodných zoskupení a medzinárodných organizácií v tejto situácii prestáva plniť svoje úlohy a poslanie a vo finále jednotlivé krajiny sú ponechané samy na seba. Celý medzinárodný systém akoby bol stvorený pre pekné počasie. Keď začne fúkať vietor či hrmieť, zrazu sa stáva neviditeľným, ale aj nefunkčným.

Čo teda vieme dnes po 10 mesiacoch COVID-19:

  • Svet bol zle vybavený na zvládnutie pandémie. Rôzny prístup v jednotlivých krajinách znamenal aj rôzne výsledky – ukázala sa nevyhnutnosť zdravotníckych reforiem
  • COVID-19 spôsobil globálnu recesiu, ktorá však neprebieha rovnako vo všetkých krajinách. Veľmi rizikový je dopad na mladú generáciu (vzdelávanie) a tým aj jej budúcnosť v nových ekonomických modeloch
  • Pandémia spochybnila globalizáciu najmä v dodávateľských a logistických reťazcoch
  • V najbližšom období bude svetová ekonomika, ako aj ekonomika mnohých krajín menšia a limitovanejšia ako pred koronou. Mnohé krajiny a ich ľudia sa stanú chudobnejšími, čo môže mať za následok sociálne pohyby
  • COVID-19 nás ešte viac posunul do fázy virtuálnej angažovanosti, čo urýchli proces digitalizácie. To jednoznačne zmení viaceré aspekty nášho života a práce už v blízkej budúcnosti (cirkulárna a zdieľaná ekonomika)
  • Jednotlivé vlády budú v budúcnosti viac ako doteraz využívať intervencionizmus, čo bude pôsobiť na väčšiu reguláciu monopolov najmä v technologickom sektore
  • Budúcnosť globalizácie: Globalizácia tovarov sa spomalila už po finančnej kríze a po tej súčasnej sa zrejme spomalí ešte viac, multilaterálny systém bude naďalej narušený, čo ohrozuje najmä Svetovú obchodnú organizáciu. Stupeň nedôvery občanov, firiem, ale aj krajín voči medzinárodným organizáciám výrazne vzrástol. Legitimita medzinárodných inštitúcií sa znížila, čo znamená veľké dlhodobé dôsledky pre firmy, ekonomiku, domácu politiku a medzinárodné vzťahy
  • Slovensko bolo a je plne zasiahnuté koronou tak z hľadiska zdravotného, ako aj ekonomického. Navyše, v čase nastupujúcej korony došlo na základe parlamentných volieb k zmene politických štruktúr, ktoré nie vždy boli schopné adekvátne reagovať na nové výzvy. Zdá sa, akoby problémy korony boli jedinou a hlavnou agendou vlády, čo vytvára celospoločenské napätie a nedôveru v schopnosť riadiacich orgánov štátu zvládnuť zložité procesy a vytvoriť tak bázickú dôveru občanov i podnikateľov. Ekonomika akoby nebola jednou z hlavných priorít vlády, čo dokazuje aj nepochopenie, že pri nastavení pomoci pre podnikateľov a firmy nie je otázkou sanovanie konkrétnych firiem, ale je to celospoločenský akt, ktorý zabezpečuje udržanie zamestnanosti a tvorbu zdrojov pre celú spoločnosť. Lebo len oblasť podnikania tvorí materiálne a finančné zdroje pre riadne fungovanie štátu a tiež východiskovú pozíciu na reštart po kríze. Preto aj konkrétna pomoc sa rozbiehala pomaly, niekedy aj chaoticky a na niektoré segmenty ekonomiky sa jednoducho zabudlo.

Do budúceho roka budeme vstupovať v oveľa zložitejšej situácii, ako to bolo na začiatku tohto roka. Mnohé firmy vyčerpali svoje rezervy, mnohé čaká splácanie odložených úverov, daní či odvodov. Ja osobne preto očakávam, že budúci rok bude zložitejší a ťažší ako bol tento rok, so zhoršenou podnikateľskou a spotrebiteľskou náladou a stále nejasnou ekonomickou politikou vlády.

Je výstražným mementom, že vláda do dnešného dňa nepredložila ucelený návrh Plánu obnovy s využitím prostriedkov z Európskej únie. Na Slovensku ako keby sme si zamenili Plán obnovy s plánom reforiem. Slovensko je plne integrovaným štátom EÚ a členom OECD a proces reforiem, bez ktorých by sme v týchto významných zoskupeniach nemohli byť, máme viac-menej za sebou. Áno, niektoré reformy musia sprevádzať obnovu, ale jej cieľom musí byť reštart spoločnosti a ekonomiky a ich posun do nových zmenených podmienok nášho budúceho vývoja. Preto podľa mňa 50 % zdrojov by malo ísť do reštrukturalizácie ekonomického portfólia, vedy, výskumu a vzdelávania, 25 % by malo riešiť staré ekologické dlhy a regionálny rozvoj a 25 % by malo ísť do zdravotníctva a rozvoj vidieka. Takto alokované prostriedky zabezpečia vygenerovanie budúcich zdrojov rozvoja.

Preto vždy budeme zdôrazňovať, že popri živote a zdraví je hlavným atribútom nášho života sloboda, čo platí pre osobnú dimenziu, ako aj pre podnikanie. História ľudstva je aj históriou boja za slobodu, lebo život bez slobody je len živorenie a pomalé umieranie.


Peter Mihók
predseda SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora