Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: ATA karnety - 1. čo je ATA karnet

ATA karnety

 1. Čo je ATA Karnet
 2. Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA
 3. Kde sa dá získať karnet ATA?
 4. Poplatky za karnet ATA
 5. Kde sa dá karnet ATA používať ?
 6. Aký je rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD (Čína - Tchajvan)?


Dočasný dovoz bez cla, dovozných poplatkov a obmedzení

Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín počas jedného roka (t.j. 12 mesiacov).

Skratka A.T.A. bola vytvorená z kombinácie prvých začiatočných písmen francúzskych a anglických slov „Admission Temporaire/ Temporary Admission“, ktoré v slovenskom preklade znamenajú „dočasný dovoz“.

Karnet ATA umožňuje bezcolný dočasný vývoz/dovoz tovaru v nasledujúcich kategóriách:

 • tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach;
 • obchodné vzorky a
 • zariadenia na výkon povolania.

To zahŕňa skoro všetky priemyselné výrobky , napr.:

 • počítače,
 • ručné náradie,
 • fotografické a filmové zariadenia,
 • hudobné nástroje,
 • priemyselné a montážne náradie,
 • meracie a kontrolné zariadenia,
 • dopravné prostriedky, lietadlá,
 • zdravotnícke prístroje,
 • klenoty, šaty (modely),
 • kone alebo autá určené na preteky,
 • diela starých majstrov,
 • prehistorické ostatky,
 • divadelné kostýmy,
 • zvukové aparatúry rokových skupín
..sú len niektoré z vecí, ktoré môžu prekročiť hranice s pomocou karnetu ATA.

Na druhej strane, na karnet ATA sa nemôže dovážať tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, ako aj tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

Na karnet ATA možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude späť vyvezený v rovnakom stave ako bol dovezený do krajiny určenia.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora