Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý
* Zmiešané komory a hospodárske výbory

Zmiešané komory v gescii SOPK

 • Slovensko - maďarská obchodná komora
  predseda: JUDr. Oszkár Világi
  Sekretariát: Mgr. Eszter Takácsová
  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
  č.tel.: 0908/916 131

 • Slovensko - poľská obchodná komora pri Žilinskej RK SOPK
  predseda: Ing. Stanislav Kučírek
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 102, č.faxu: 041/7235 653
Zmiešané (zahraničné) hospodárske výbory

Prihláška za člena zmiešaného hospodárskeho výboru - len pre členov SOPK (nezabudnite uviesť názov výboru v prihláške).

 • Slovensko – český hospodársky výbor
  predseda: Ing. Robert Hančák
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - indický hospodársky výbor
  predseda: Ing. Igor Junas
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - iránsky hospodársky výbor
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - portugalský hospodársky výbor
  predseda: Ing. František Vizváry
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5413 1136, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - rumunský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Július Kostolný
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - srbský hospodársky výbor
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - taiwanský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Kestler
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - turecký hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Soták
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - ukrajinská spoločná rada
  predseda: Ing. Marián Choma
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - kórejský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Jozef Federič
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 655, č.faxu: 041/7235 653

 • Slovensko - čínsky hospodársky výbor
  predseda: Ing. Pavol Antalič
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
  web: www.scjbc.org

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora