Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý
* Zoznam dohôd podpísaných SOPK so zahraničím

Zoznam dohôd podpísaných SOPK so zahraničím

 1. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Maďarskou HK
  16.12.1992

 2. Obojstranná dohoda medzi SOPK a OK Amsterdam (Holandsko)
  1.6.1993

 3. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Spolkovou HK Rakúska
  9.7.1993

 4. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Nemeckým priemyselným a obchodným snemom
  12.10.1993

 5. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Chorvátskou OK
  14.12.1993

 6. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Ruskej federácie
  24.2.1994

 7. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OK Terst (Taliansko)
  15.3.1994
  (Obnova dohody o spolupráci s OKPRP Terst, 11.7.2002)

 8. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Cyperskou OPK
  19.5.1994

 9. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Čínskou asociáciou pre podporu zahraničného obchodu
  23.5.1994

 10. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Kórejskou OPK
  31.5.1994

 11. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Slovinskou HK
  24.6.1994

 12. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Rumunskou OPK
  30.6.1994

 13. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Bulharskou OPK
  22.7.1994
  (Obnova dohody o spolupráci, 18.6.2002)

 14. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou brazílskych komôr pre ZO
  12.9.1994

 15. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Kubánskou OPK
  16.9.1994

 16. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Mexickým obchodným výborom pre medzinárodné záležitosti
  19.9.1994

 17. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Argentínskou komorou obchodu, priemyslu a produkcie

 18. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Belgicko-luxemburskou zmiešanou komorou pre SR
  20.10.1994

 19. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Iránskou komorou obchodu priemyslu a baní
  15.11.1994

 20. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou egyptských OK
  23.11.1994

 21. Zmluva o spolupráci medzi SOPK a OPK Ukrajiny
  22.1.1995

 22. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Úniou tureckých komôr a komoditných búrz
  14.2.1995

 23. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou izraelských obchodných komôr
  19.2.1995

 24. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Ammánskou priemyselnou komorou Jordánskeho kráľovstva
  22.2.1995

 25. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou jordánskych OK
  23.2.1995

 26. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou indických OPK a Asociáciou OPK Indie
  29.3.1995

 27. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Turkménskou OPK
  15.5.1995

 28. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Kirgizskou OPK
  17.5.1995

 29. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Kazachstanskou OPK
  18.5.1995

 30. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Najvyšším výborom komôr obchodu, priemyslu a námorníctva Španielska
  30.5.1995

 31. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Madridskou OPK (Španielsko)
  30.5.1995

 32. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Portugalskou OPK a Asociáciou priemyslu oblasti Porto (Portugalsko)
  1.6.1995

 33. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Asociáciou litovských OPK
  8.9.1995

 34. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Estónskou OPK
  11.9.1995

 35. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Lotyšskou OPK
  13.9.1995

 36. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Bieloruska
  15.9.1995

 37. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Terstskou OPPK (Taliansko)
  17.10.1995
  (Obnova dohody o spolupráci, 18.5.1999)

 38. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Úniou gréckych OPK
  25.10.1995

 39. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Asociáciou sudánskych priemyselných komôr
  10.11.1995

 40. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Juhoslovanskou OPK
  9.1.1996

 41. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Západnej Austrálie
  19.2.1996

 42. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Štátnou OK Nového Južného Walesu
  26.2.1996

 43. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Aucklandskou regionálnou OPK (Nový Zéland)
  feb.1996

 44. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Wellingtonskou OK (Nový Zéland)
  1.3.1996

 45. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Zimbabwskou národnou OK
  3.6.1996

 46. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Johannesburskou OPK (JAR)
  11.6.1996

 47. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Vietnamskou OPK
  10.8.1996

 48. Memorandum o porozumení medzi SOPK a OPK Centrálnej Jávy
  21.10.1996

 49. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Gruzínskou OPK
  nov.1996

 50. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Asociáciou nových podnikateľov Izraela
  8.4.1997

 51. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Úniou talianskych OPPK (Unioncamere)
  10.6.1997

 52. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Štokholmskou OPK (Švédsko)
  11.6.1997

 53. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Japonskou OPK
  26.5.1997

 54. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Komorou OPP Bejrútu a Horského Libanonu
  7.10.1997

 55. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Federáciou komôr a asociácií obchodu a priemyslu Venezuely
  13.11.1997

 56. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OK Lima (Peru)
  17.11.1997

 57. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OK Santiago (Čile)
  19.11.1997

 58. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Poľskej OK
  15.12.1997

 59. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Azerbajdžanskou OPK
  1998

 60. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Indonézskou OPK
  19.3.1998

 61. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Filipínskou OPK
  24.3.1998

 62. Dohoda o CEEN medzi SOPK a Infocamere (Taliansko)
  24.3.1998

 63. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Čínskou národnou asociáciou priemyslu a obchodu (Taiwan)
  1.10.1998

 64. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Federáciou karnatakských OPK (India)
  18.11.1998

 65. Protokol kooperácie medzi SOPK a Kuwajtskou OPK
  1.3.1999

 66. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Tirana (Albánsko)
  22.3.1999

 67. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Azerbajdžanskou OPK
  1.2.2000

 68. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Arménskou OPK
  3.2.2000

 69. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Palestínskou OK
  10.2.2000

 70. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Uzbekistanskou komorou výrobcov tovaru a podnikateľov
  11.4.2000

 71. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Etiópskou OK
  15.5.2000

 72. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Tunisu (Tunisko)
  12.6.2000

 73. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Alžírskou OPK
  14.6.2000

 74. Dohoda s spolupráci medzi SOPK a Federáciou OPK Spojených arabských emirátov
  17.10.2000

 75. Memorandum o porozumení medzi SOPK a OPK Abu Dhabi (SAE)
  27.10.2000

 76. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a ICEP Portugalsko (Portugalská agentúra pre obchod, investície a cestovný ruch)
  5.6.2001

 77. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Petrohradu (Ruská federácia)
  5.9.2001

 78. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Ceylónskou OK
  10.7.2002

 79. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Srbskou OPK
  19.5.2003

 80. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Hospodárskou komorou Čiernej Hory
  18.2.2004

 81. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Hospodárskou komorou Macedónska
  19.2.2004

 82. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Asociáciou všetkých priemyselných odvetví v Indii (All India Association of Industries)
  15.12.2004

 83. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Čínskou národnou asociáciou priemyslu a obchodu (CNAIC)
  7.3.2005

 84. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Komorou zahraničného obchodu Bosny a Hercegoviny
  25.5.2005

 85. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Portugalskou priemyselnou asociáciou – Podnikateľskou konfederáciou
  21.11.2006

 86. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Moldavskou obchodnou a priemyselnou komorou
  22.3.2007

 87. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Medzinárodnou agentúrou pre medzinárodnú hospodársku a vedeckú spoluprácu Baden-Württembergu (SRN)
  4.5.2007

 88. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Mongolskou obchodnou a priemyselnou komorou
  2007

 89. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Namíbijskou obchodnou a priemyselnou komorou
  25. 9. 2008

 90. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Jordánskou obchodnou komorou
  26. 6. 2009

 91. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a OPK Abu Dhabi
  28.2.2011

 92. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Hospodárskou komorou Čiernej Hory
  17. 5. 2011

 93. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Štátnou registračnou komorou pri Ministerstve spravodlivosti Ruskej federácie
  30. 6. 2011

 94. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Obchodnou komorou KĽDR
  15. 8. 2011

 95. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Maltskou komorou obchodu, podnikania a priemyslu
  7. 9. 2011

 96. Memorandum o porozumení medzi SOPK a OPK Dubaj
  14. 11. 2011

 97. Memorandum o porozumení medzi SOPK a OPK Qatar
  16. 11. 2011

 98. Dodatok k Dohode o spolupráci medzi SOPK a Čínskou asociáciou pre podporu zahraničného obchodu z roku 1994
  26. 9. 2012

 99. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Konfederáciou dánskeho priemyslu
  23. 10. 2012

 100. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Kórejskou asociáciou dovozcov
  30. 10. 2012

 101. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Obchodnou komorou Kubánskej republiky
  5. 11. 2012

 102. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Ománskou OPK
  24. 4. 2013

 103. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Národnou OPK Kene
  15. 7. 2013

 104. Memorandum o porozumení medzi SOPK, Českou hospodárskou komorou, Maďarskou obchodnou a priemyselnou komorou a Poľskou obchodnou komorou
  10. 4. 2014

 105. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Rumunskou OPK
  11. 9. 2014

 106. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Monackou komorou ekonomického rozvoja
  9. 9. 2015

 107. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Hong Kongskou radou rozvoja obchodu
  5. 10. 2015

 108. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Nepálskou obchodnou komorou
  7. 9. 2016

 109. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Radou pre podporu medzinárodného obchodu (Shenzhen podvýbor)
  28. 9. 2016

 110. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Shenzhen hospodárskou a kultúrnou asociáciou pre krajiny strednej a východnej Európy
  28. 9. 2016

 111. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Chorvátskou hospodárskou komorou
  8. 11. 2016

 112. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Bieloruskou OPK
  27. 4. 2017

 113. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Monackou ekonomickou radou
  2. 5. 2017

 114. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Gréckou federáciou podnikateľov SEV
  6. 3. 2018

 115. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Mexickou obchodnou radou pre zahraničný obchod, investície a technológie (COMCE)
  8. 3. 2018

 116. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Vietnamskou OPK
  8. 8. 2019 117. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Taliansko-slovenskou OK
  13.2.1992

 118. Dohoda o členstve SOPK v Medzinárodnej obchodnej komore
  1. 7. 1992

 119. Dohoda o zriadení Turecko – Slovenského hospodárskeho výboru
  14.2.1995

 120. Dohoda o spolupráci medzi Japonsko-slovenským hospodárskym výborom a Slovensko-japonským hospodárskym výborom
  5.9.1995

 121. Regionálna dohoda o spolupráci národných komôr krajín CEFTA (SR, ČR, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko)
  17. 06. 1996

 122. Memorandum zo spoločného zasadania predstavenstiev SOPK a HK ČR
  12.12.1997

 123. Štatút HK ČR a SOPK

 124. Zmluva medzi SOPK a OPK Ruskej federácie o založení Slovensko-ruskej obchodnej komory
  26.8.1998

 125. Dohoda o zriadení Rumunsko – Slovenského hospodárskeho výboru
  3.9.1999

 126. Dohoda o vytvorení Spoločnej pracovnej rady SOPK a OPK Ukrajiny
  25.8.2000

 127. Memorandum o porozumení, 1. stretnutie Iránsko-slovenského hospodárskeho výboru
  18.11.2000

 128. Dohoda o zriadení Juhoslovansko – Slovenského hospodárskeho výboru
  26.3.2002

 129. Dohoda o zriadení Srbsko – Slovenského hospodárske výboru
  19.5.2003

 130. Dohoda o zriadení Kórejsko – Slovenského hospodárske výboru
  okt.2004

 131. Dohoda o zriadení Portugalsko – Slovenského hospodárske výboru
  11.4.2007

 132. Dohoda o zriadení Slovensko- Kazašského hospodárskeho výboru
  30. 3. 2010

 133. Memorandum o porozumení o zámere vytvoriť Maďarsko-slovenskú OPK
  16. 11. 2012

 134. Dohoda o zriadení Slovensko-Cyperského hospodárskeho výboru
  7. 7. 2014

 135. Dohoda o zriadení Slovensko-izraelského hospodárskeho výboru
  19. 5. 2016

 136. Memorandum o spolupráci medzi SOPK a HK ČR
  6. 6. 2016 (obnova z roku 1998)

 137. Dohoda o spolupráci medzi SOPK a Medzinárodnou bankou pre hospodársku spoluprácu so sídlom v Moskve
  28. 4. 2017

 138. Memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou investičnou bankou v Moskve a SOPK ako aj ďalšími deviatimi národnými obchodnými komorami štátov, ktoré vlastnia účastiny MIB
  10. 11. 2017

 139. Memorandum o porozumení medzi SOPK a Európskou investičnou bankou so sídlom v Luxemburgu
  8. 10. 2018

 140. Memorandum medzi SOPK a Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie
  28. 1. 2019
Dohoda o spolupráci
medzi
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava,
reprezentovanou p. Petrom Mihókom, predsedom
a
obchodnou a priemyselnou komorou ...
reprezentovanou ...


Preambula:
Uvedené obchodné komory majú záujem o nadviazanie bližšej spolupráce s cieľom prispieť k posilneniu hospodárskych, technologických a kultúrnych vzťahov medzi oboma krajinami a špeciálne ich obchodnými komorami s cieľom podpory rozvoja nových foriem regionálnej ekonomickej spolupráce.

Uvedené obchodné komory sa dohodli na:

 1. Komory budú napomáhať asociáciám, firmám a organizáciám v rámci ich teritória pôsobnosti pri nadväzovaní obchodných vzťahov, osobitne pri vyhľadávaní partnerov pre obchodnú, výrobnú a technologickú spoluprácu a s ohľadom na tento účel organizovať účasti na výstavách, stretnutiach a konferenciách a výmenu delegácií.
 2. Budú si vymieňať a oboznamovať sa navzájom s legislatívou a platnými právnymi predpismi príslušnými pre oblasť zahranično-obchodných vzťahov vo svojich krajinách. V tejto súvislosti si zabezpečia navzájom výmenu publikácií a obchodno – ekonomických informácií.
 3. Budú uverejňovať vo vlastných publikáciách informácie o vzájomnej medzinárodnej ponuke a dopyte tovarov, služieb, technickej spolupráce a podnikateľských príležitostiach.
 4. Budú sledovať možnosti rozvoja spolupráce a výmeny poznatkov v oblasti výchovy, rozvoja vybavenosti, spracovania údajov, databánk a techniky.
 5. V prípade potreby uvedené komory môžu zvážiť dočasnú krátko alebo strednodobú výmenu zamestnancov, spolupracovníkov, technikov a expertov.
 6. Sledujú a navrhujú svojim vládam primerané nástroje na podporu exportu, ktorých základom je spoločný záujem oboch inštitúcií.

Úpravy:
Táto Dohoda môže byť upravená po predchádzajúcej dohode medzi obidvoma stranami. Úprava sa potvrdí výmenou korešpondencie medzi obidvoma stranami.

Dátum vstupu do platnosti:
Táto dohoda vstupuje do platnosti dňom podpisu. Je obnovovaná každý rok tichým schválením. Môže byť ukončená každou stranou oznámením 6 mesiacov pred ukončením prebiehajúceho kalendárneho roka.Medzinárodné dohody podpísané medzi RK SOPK a zahraničnými OK

RK Bratislava

 1. Dohoda o spolupráci s RK Záhreb (Chorvátsko)
  01. 04. 1992
 2. Dohoda o spolupráci s OK Gyor (Maďarsko)
  27. 05. 1992
 3. Dohoda o spolupráci s OK Pešť (Maďarsko)
  14. 10. 1992
 4. Dohoda o spolupráci s OPK Moskva (Rusko)
  03. 03. 1995
 5. Dohoda o spolupráci s OK Budapešť (Maďarsko)
  05. 12. 1995
 6. Dohoda o spolupráci s OK Belehrad (Srbsko)
  apríl 1995
 7. Dohoda o spolupráci s OK Ljubljana (Slovinsko)
  18. 11. 1997
 8. Dohoda o spolupráci s OK Kyjev (Ukrajina)
  25. 03. 1998
 9. Dohoda o spolupráci s OK Záhreb (Chorvátsko)
  02. 12. 1998
 10. Deklarácia o spolupráci so Združením OHK Južnej Moravy (ČR)
  02. 09. 1999
 11. Zmluva o spolupráci s HK Dolného Rakúska
  12. 01. 2000
 12. Dohoda o spolupráci s HK hlavného mesta Praha (ČR)
  08. 03. 2001
 13. Zmluva o spolupráci s HK Viedeň (Rakúsko)
  28. 10. 2003
 14. Memorandum o spolupráci s Komorou slovensko-kanadskej obchod. spolupráce
  30. 03. 2004
 15. Dohoda o spolupráci s Komorou medzinárodného obchodu Shanghai (Čína)
  13. 05. 2004
 16. Dohoda o spolupráci s OK Minsk (Bielorusko)
  23. 06. 2005
 17. Memorandum o porozumení s OPK Teherán (Irán)
  19. 09. 2005
 18. Dohoda o spolupráci s OPK Dnepropetrovsk (Ukrajina)
  31. 12. 2005
 19. Dohoda o spolupráci s HK hlavného mesta Praha (ČR)
  23. 11. 2007
 20. Memorandum o porozumení s OPK Teherán (Irán)
  22. 07. 2008
 21. Dohoda o spolupráci s OK Budapešť (Maďarsko)
  30. 06. 2010
 22. Memorandum o porozumení s OPK Dnepropetrovsk (Ukrajina)
  16. 06. 2011
 23. Memorandum o porozumení s OK zahraničného obchodu Rosario (Argentína)
  30. 11. 2012
 24. Memorandum o porozumení s OK Pešť (Maďarsko)
  30. 10. 2013

RK Banská Bystrica

 1. Dohoda o spolupráci s OK Galatz (Rumunsko)
  20. 01. 1994
 2. Dohoda o spolupráci s OK Rijeka (Chorvátsko)
  10. 06. 1994
 3. Dohoda o spolupráci s HK Mostar (Bosna a Hercegovina)
  14. 03. 1995
 4. Dohoda o spolupráci s OK Belfort (Francúzsko)
  09. 09. 1996
 5. Dohoda o spolupráci s OPK Udine (Taliansko)
  14. 10. 1996
 6. Dohoda o spolupráci s OK Valmiera (Litva)
  November 1997
 7. Dohoda o spolupráci s OK Kaunas (Litva)
  19. 11. 1997
 8. Dohoda o spolupráci s OK Pavlodar (Kazachstan)
  29. 06. 1998
 9. Dohoda o spolupráci s OK Zaragoza (Španielsko)
  08. 06. 1999
 10. Dohoda o spolupráci s OK Alexandria (Egypt)
  28. 02. 2000
 11. Dohoda o spolupráci s OK Radom (Poľsko)
  11. 10. 2001
 12. Dohoda o spolupráci s OK Chanty-Mansijsk (Rusko)
  03. 07. 2013
 13. Dohoda o spolupráci s OK Sumska (Ukrajina)
  24. 07. 2013
 14. Dohoda o spolupráci s OK Tula (Rusko)
  bez dátumu
 15. Dohoda o spolupráci s OPK Bieloruska
  bez dátumu

RK Nitra

 1. Dohoda o spolupráci so Severo-zadunajskou OPK Győr (Maďarsko)
  19. 05. 1993
 2. Dohoda o spolupráci s OPK Delft-Haag (Holandsko)
  28. 10. 1994
 3. Dohoda o spolupráci s OPK Tarnov (Poľsko)
  18. 10. 1996
 4. Dohoda o spolupráci s HK Maribor (Slovinsko)
  25. 03. 1997
 5. Dohoda o spolupráci s OPK Somogy (Maďarsko)
  25. 03. 1997
 6. Dohoda o spolupráci s OK Osijek (Chorvátsko)
  03. 11. 1998
 7. Memorandum o porozumení s Výborom pre podporu medzinárodného obchodu Guangdong (Čína)
  16. 10. 2000
 8. Dohoda o spolupráci s OPK Vitebsk (Bielorusko)
  26. 03. 2004
 9. Zmluva o spolupráci so Zakarpatskou OPK Užhorod
  16. 08. 2007 (ukončená v r. 2009)
 10. Dohoda o spolupráci s Čuvašskou OPK (Rusko)
  23. 08. 2013

RK Prešov

 1. Dohoda o spolupráci s OPK Vologda (Rusko)
  01. 11. 2002
 2. Dohoda o spolupráci s OPK Ivano-Frankivsk (Ukrajina)
  02. 06. 2004
 3. Zmluva o spolupráci so Zakarpatskou OPK (Ukrajina)
  10. 10. 2013

RK Trenčín

 1. Dohoda o spolupráci s OPK Gent (Belgicko)
  10. 01. 1992
 2. Dohoda o spolupráci s OPK Nijmegen (Holandsko)
  01. 03. 1993
 3. Dohoda o spolupráci s OHK Brno (ČR)
  20. 09. 1993
 4. Dohoda o spolupráci s Arab Euro Slovak Co. for Industry and Trade (Egypt)
  28. 03. 1995
 5. Dohoda o spolupráci s OPK Bristol (Veľká Británia)
  26. 04. 1995
 6. Dohoda o spolupráci s Viatskou OPK Kirov (Rusko)
  24. 05. 1995
 7. Dohoda o spolupráci s OPK Bjelovar (Chorvátsko)
  31. 08. 1995
 8. Dohoda o spolupráci s OPK Lahti (Fínsko)
  28. 08. 1996
 9. Dohoda o spolupráci s Kuzbašskou OPK Kemerovo (Rusko)
  25. 06. 1998
 10. Dohoda o spolupráci s OPK Arad (Rumunsko)
  09. 09. 1998
 11. Dohoda o spolupráci s OPK Omsk (Rusko)
  31. 01. 2000
 12. Dohoda o spolupráci s OPK Tabriz (Irán)
  13. 05. 2003
 13. Dohoda o spolupráci s HK Kantónu Una-Sana (Bosna a Hercegovina)
  04. 09. 2009
 14. Dohoda o spolupráci s OK Sombor (Srbsko)
  21. 09. 2009
 15. Dohoda o spolupráci so Zakarpatskou OPK (Ukrajina)
  17. 06. 2011

RK Trnava

 1. Dohoda o spolupráci s OK Szombathely (Maďarsko)
  1997
 2. Dohoda o spolupráci s OK Baia Mare (Rumunsko)
  1998
 3. Dohoda o spolupráci s HK  Hodonín (ČR)
  2000
 4. Dohoda o spolupráci s OK Pissa (Taliansko)
  2003 (ukončená)
 5. Dohoda o spolupráci s Leningradskou oblastnou OPK (Rusko)
  28. 10. 2010
 6. Dohoda o spolupráci s OPK Ľvov (Ukrajina)
  17. 11. 2011
 7. Dohoda o spolupráci s „Voľnou ekonomickou zónou“ Gomeľ-Raton (Bielorusko)
  03. 03. 2011
 8. Memorandum o spolupráci s OPK Betlehem (Palestína)
  27. 06. 2012

RK Žilina

 1. Dohoda o spolupráci s OPK Sibiu (Rumunsko)
  27. 09. 1995
 2. Dohoda o spolupráci s OPK Oradea – Bihor (Rumunsko)
  28. 09. 1995
 3. Dohoda o spolupráci s OPK Katowice (Poľsko)
  22. 11. 1995
 4. Dohoda o spolupráci s OPK Karlovac (Chorvátsko)
  19. 03. 1996
 5. Dohoda o spolupráci s OPK Novi Sad (Srbsko)
  14. 05. 1996
 6. Dohoda o spolupráci s OPK Bekescsaba (Maďarsko)
  28. 05. 1996
 7. Dohoda o spolupráci s OPK Minsk (Bielorusko)
  04. 06. 1996
 8. Dohoda o spolupráci s OPK Astracháňskej oblasti (Rusko)
  16. 09. 1997
 9. Dohoda o spolupráci s OPK Halle – Dessau (Nemecko)
  19. 09. 1997
 10. Dohoda o spolupráci s OPK Mogilevskej oblasti (Bielorusko)
  23. 09. 1997
 11. Dohoda o spolupráci s OPK Bielsko-Biala (Poľsko)
  22. 10. 1997
 12. Dohoda o spolupráci s Čínskym výborom na podporu medzinárodného obchodu Jilin Sub – provincia (Čína)
  15. 12. 1997
 13. Dohoda o spolupráci s OPK Moskovskej oblasti (Rusko)
  21. 01. 1998
 14. Dohoda o spolupráci s OPK Brest (Bielorusko)
  07. 03. 1998
 15. Dohoda o spolupráci s OPK Vilnius (Litva)
  08. 04. 1998
 16. Dohoda o spolupráci s OPK Tilburg/Eindhoven Brabant (Holandsko)
  28.5.1998
 17. Dohoda o spolupráci s Čínskym výborom na podporu medzinárodného obchodu Taiuan
  Shanxi – provincia (Čína)
  12. 06. 1998
 18. Dohoda o spolupráci s OPK Koper (Slovinsko)
  24. 02. 1999
 19. Dohoda o spolupráci s Čínskym výborom na podporu medzinárodného obchodu Chang Chun (Čína)
  18. 03. 1999
 20. Dohoda o spolupráci s OPK Szeged (Maďarsko)
  20. 09. 1999
 21. Dohoda o spolupráci s OPK Sankt-Petersburg (Rusko)
  10. 11. 1999
 22. Dohoda o spolupráci s OPK Kaunas (Litva)
  23. 11. 1999
 23. Dohoda o spolupráci s OHK Zlín (ČR)
  24. 02. 2000
 24. Dohoda o spolupráci s OPK Haifa (Izrael)
  27. 07. 2000
 25. Dohoda o spolupráci s OPK Plovdiv (Bulharsko)
  20. 09. 2000
 26. Dohoda o spolupráci s OPK Dnepropetrovsk (Ukrajina)
  18. 10. 2000
 27. Dohoda o spolupráci s OPK Grodnenskej oblasti (Bielorusko)
  09. 11.2000
 28. Dohoda o spolupráci s OPK Tychy (Poľsko)
  18. 05. 2002
 29. Dohoda o spolupráci s OPK Chemnitz (Nemecko)
  11. 09. 2003
 30. Dohoda o spolupráci s OPK Rimini - Valcea (Rumunsko)
  04. 07. 2004
 31. Dohoda o spolupráci s OPK Kikinda (Srbsko)
  12. 07. 2004
 32. Dohoda o spolupráci s OPK Užhorod (Ukrajina)
  19. 10. 2004
 33. Dohoda o spolupráci s OPK Gomelskej oblasti (Bielorusko)
  25. 10. 2005
 34. Dohoda o spolupráci s OPK Dublin (Írsko)
  23. 11. 2005
 35. Dohoda o spolupráci s OPK Zaporožie (Ukrajina)
  06. 11. 2006
 36. Dohoda o spolupráci s OPK Leningradskej oblasti (Rusko)
  12. 03. 2007
 37. Dohoda o spolupráci s OPK Sremska Mitrovica (Srbsko)
  10. 05. 2007
 38. Dohoda o spolupráci s OPK Gliwice (Poľsko)
  29. 05. 2007
 39. Dohoda o spolupráci s OPK Banja Luka (Bosna a Hercegovina)
  27. 09. 2007
 40. Dohoda o spolupráci s OPK Vojvodiny (Srbsko)
  18. 01. 2008
 41. Dohoda o spolupráci s OPK Niš (Srbsko)
  08. 04. 2008
 42. Dohoda o spolupráci s  Čínskym výborom na podporu medzinárodného obchodu Zhejiang Sub-council (Čína)
  03. 07. 2009
 43. Dohoda o spolupráci s KHK Moravskoslezského kraja (ČR)
  28. 04. 2010
 44. Dohoda o spolupráci s OPK Havana (Kuba)
  29. 04. 2010
 45. Dohoda o spolupráci s OPK Zrenjanin (Srbsko)
  26. 08. 2010
 46. Dohoda o spolupráci s OPK Zakopane (Poľsko)
  25. 11. 2010
 47. Dohoda o spolupráci s OPK Leskovac (Srbsko)
  10. 05. 2012
 48. Dohoda o spolupráci s KHK Zlínského kraja (ČR)
  11. 07. 2012
 49. Dohoda o spolupráci s OPK Smolenskej oblasti (Rusko)
  03. 09. 2013
 50. Dohoda o spolupráci s OPK Erbil (Irak)
  23. 09. 2013

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora