Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Rozhodcovský súd SOPK
Štatút Rokovací poriadok Zoznam rozhodcov Sadzobník
Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131168, email: rozsud@sopk.sk

Podateľňa:

pondelok – štvrtok:08.30 hod. – 15.30 hod.
piatok:08.30 hod. – 15.00 hod.
ODPORÚČANÉ ZNENIE ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY
ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora