Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Dňa 23.6.2021 (streda) bude Úrad SOPK a Rozhodcovský súd, Grösslingová 4, Bratislava, z technických príčin uzavretý
Rozhodcovský súd SOPK
Štatút Rokovací poriadok Zoznam rozhodcov Sadzobník
Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131168, email: rozsud@sopk.sk

Sadzobník trov rozhodcovského konania

1) RS SOPK - Vnútroštátne spory

Hodnota sporu Poplatok za konanie pred rozhodcami
bez DPH
Paušál na správne náklady
bez DPH
do 5 000,00€ 300,00€ 200,00€
do 8 500,00€ 300,00€ +
+ 7% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 5 000,00€
200,00€
do 17 000,00€ 710,00€ +
+ 6% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 500,00€
880,00€
do 33 500,00€ 1 280,00€ +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000,00€
1 530,00€
do 166 000,00€ 2 340,00€ +
+ 3.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 500,00€
3 880,00€
do 350 000,00€ 7 250,00€ +
+ 2% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 166 000,00€
7 300,00€
do 1 700 000,00€ 10 930,00€ +
+ 1.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 350 000,00€
11 760,00€
do 3 400 000,00€ 26 270,00€ +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 700 000,00€
16 360,00€
do 17 000 000,00€ 39 050,00€ +
+ 0.75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 400 000,00€
20 960,00€
do 33 000 000,00€ 115 720,00€ +
+ 0.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000 000,00€
25 560,00€
nad 33 000 000,00€ 179 620,00€ +
+ 0.25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 000 000,00€
25 600,00€

2) RS SOPK - Medzinárodné spory

Hodnota sporu Poplatok za konanie pred rozhodcami
bez DPH
Paušál na správne náklady
bez DPH
do 5 000,00€ 500,00€ 400,00€
do 8 500,00€ 500,00€ +
+ 9% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 5 000,00€
400,00€
do 17 000,00€ 960,00€ +
+ 8% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 500,00€
920,00€
do 33 500,00€ 1 720,00€ +
+ 6.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000,00€
1 530,00€
do 166 000,00€ 2 960,00€ +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 500,00€
5 540,00€
do 350 000,00€ 10 140,00€ +
+ 3% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 166 000,00€
10 050,00€
do 1 700 000,00€ 15 610,00€ +
+ 1.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 350 000,00€
16 800,00€
do 3 400 000,00€ 37 520,00€ +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 700 000,00€
23 370,00€
do 17 000 000,00€ 55 780,00€ +
+ 0.75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 400 000,00€
29 940,00€
do 33 000 000,00€ 165 320,00€ +
+ 0.5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000 000,00€
36 520,00€
nad 33 000 000,00€ 256 600,00€ +
+ 0.25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 000 000,00€
36 520,00€
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora